Informed consent

In het gezondheidsrecht (WGBO Artikel 448 lid 1 en 2) is bepaald, dat een medische handeling uitsluitend geschied op basis van informed consent. Tenzij een betrokkene daartoe niet in staat is, dient hij of zij vooraf toestemming te geven voor een medische handeling. Zonder die toestemming is het niet toegestaan (bestaat er geen rechtsgrond) om een medische handeling te verrichten. Die toestemming kan mondeling, maar zal, afhankelijk van de risico’s en/of impact bij een calamiteit, meestal (ook) schriftelijk worden vastgelegd. Iemand kan alleen toestemming geven als hij/zij de verstrekte informatie goed heeft begrepen. Zie deze toelichting op de site van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst.