Disclaimer

De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Gestreefd is naar het geven van correcte en actuele informatie. Onjuistheden kunnen echter niet worden uitgesloten. Ook kan niet worden gegarandeerd dat de informatie (nog) juist is op het moment dat deze wordt geraadpleegd. Tenslotte zijn we niet verantwoordelijk voor inhoud van de, aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen. We aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en adviseren u met klem de geboden informatie niet als persoonlijk of professioneel advies te beschouwen. Voor een persoonlijk advies of vragen over de inhoud van de website kunt u een bericht sturen naar Rob Stadt (email@robstadt.nl ).