Efficiency

Naast het opbouwen van een zo compleet mogelijk profiel om zoveel mogelijk winst te maken kan de behoefte tot profilering ook worden ingegeven door andere omstandigheden. Bijvoorbeeld die, waarbij er een noodzaak is om bepaalde taken efficiënter (bijvoorbeeld door algoritmes) te beleggen.

Hoe hoger de urgentie – bijvoorbeeld door een niet sluitende begroting en een tekort aan menskracht door drastische bezuinigingen -, hoe sneller processen worden ingericht.

Die snelheid gaat soms ten koste van de zorgvuldigheid. Bij grotere organisaties, zoals een (locale) overheid, met veel separate units die stuk voor stuk een eigen verantwoordelijkheid om een (afdelings) begroting sluitend te krijgen, ligt dan een levensgroot risico op de loer. Het risico dat vanuit efficiencyoverwegingen gegevens en bestanden aan elkaar worden gekoppeld. Dat heeft tot gevolg, dat het zicht op de extra privacyrisico’s ontbreekt. De gevolgen van het koppelen van gegevens, het profileren en het toepassen van algoritmes kunnen dramatisch zijn. Dat weten we allemaal door het toeslagen schandaal.

Afbeelding Gerd Altmann