Op zoek naar informatie

Met de site van de Autoriteit Persoonsgegevens als bron, beoogt deze site het zoeken naar een antwoord op vragen over privacybescherming te vergemakkelijken. Klik hier om resultaten van eerdere zoekopdrachten te verwijderen. Maak bij veel informatie gebruik van de toetsencombinatie Ctrl F

Werkgevers of (onder)aannemers | Reizen & horeca
Belastingadviseur, bank, creditcardmaatschappij verzekeraars, notaris, casino
Winkel | Zorg | School

Controle van personeel
Ondernemingsraad (OR)
Mijn zieke werknemer
Mijn privacy bij ziekte
Sollicitaties
Screening
Personeelsdossiers
Verstrekken van personeelsgegevens
Uitkering
ID en werkgevers of onderaannemers
Wat mag ik als werkgever doen met het identiteitsbewijs van mijn werknemers?
Wat moet ik als werkgever doen als het identiteitsbewijs van een werknemer verloopt?
Wat mag de inlener of aannemer voor wie ik werk met mijn identiteitsbewijs doen?
Mag ik als inlener of aannemer een kopie maken van het identiteitsbewijs van een ingeleende werknemer of een werknemer van de onderaannemer?
Mag ik als uitlener of onderaannemer het BSN van mijn werknemer aan de inlener of aannemer verstrekken?
Wat mag ik als inlener of aannemer doen met het identiteitsbewijs van een ingeleende werknemers of een werknemer van de onderaannemer van buiten de EER?
ID bij reizen en in de horeca
Moet ik een kopie van mijn identiteitsbewijs meegeven als mijn kind zonder mij naar het buitenland gaat?
Mag een hotel, bed & breakfast of camping in Nederland een kopie van mijn identiteitsbewijs maken?
Mag een Europees hotel, bed & breakfast of camping een kopie van mijn identiteitsbewijs maken?
Mag een café mijn identiteitsbewijs scannen of kopiëren?
ID bij belastingadviseur, bank, creditcardmaatschappij, verzekeraars, notaris en casino
Mag een belastingadviseur een kopie van mijn identiteitsbewijs maken?
Mag een bank, creditcardmaatschappij, verzekeraar, notaris of casino een kopie van mijn identiteitsbewijs maken?
Mag een levensverzekeraar bij het uitkeren van mijn polis een kopie van mijn identiteitsbewijs maken?
Mag een verkoopmakelaar een kopie van mijn identiteitsbewijs maken?
ID bij winkel, ophaalpunt, telecombedrijf, autoverhuurbedrijf
Mag een winkel of ophaalpunt waarbij ik mijn online gekochte product ophaal een kopie van mijn identiteitsbewijs maken?
Mag een telecombedrijf een kopie van mijn identiteitsbewijs maken?
Mag een auto(verhuur)bedrijf een kopie van mijn identiteitsbewijs maken?
Mag een winkelier een kopie van mijn identiteitsbewijs maken als ik alcohol, films of games wil kopen?
Mag een handelaar een kopie van mijn identiteitsbewijs maken als ik een fiets, mobiele telefoon, goud of koper wil verkopen?
ID in de zorg
Wat mag mijn zorgverlener met mijn identiteitsbewijs en foto?
Mag het CIZ aan mij als zorgverlener een kopie vragen van het identiteitsbewijs van mijn patiënten?
ID en school
Wat mag een school met mijn identiteitsbewijs of dat van mijn kind?
Moet ik een kopie van mijn identiteitsbewijs afgeven als ik eindexamen doe?
Meer over dit onderwerp
Wanneer moet ik als school een DPIA uitvoeren?
Waar moet ik als school op letten als een andere organisatie namens mijn school leerlinggegevens verwerkt?
Wat moet ik als school in het register van verwerkingsactiviteiten opnemen?
Welke regels gelden bij het gebruik van een leerlingvolgsysteem?
Waar moet ik als school op letten bij het gebruik van digitale onderwijstools?
Welke regels zijn er voor mij als school bij een gezondheidsprogramma van de gemeente voor mijn leerlingen?
Wanneer moet ik als school leerlingen en ouders informeren over de persoonsgegevens die ik verwerk?
Welke informatie moet ik als school aan leerlingen en/of ouders geven over de persoonsgegevens die ik verwerk?
Waar moet ik als school op letten als ik ouders/leerlingen informeer over de gegevens die ik verwerk?
Mag ik als school beeldmateriaal van leerlingen publiceren?
Mag ik als school foto’s en filmpjes van leerlingen maken en publiceren?
Mag een school een verborgen camera gebruiken?
Mag ik als school in de aula een bord ophangen met de foto’s van alle leerkrachten?
Hoe vraag ik als school toestemming voor het publiceren van foto’s en filmpjes van leerlingen?
Wie is bij het gebruik van een anti-pestprogramma verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?
Mag ik gegevens over iemands ras, godsdienst of seksuele voorkeur verwerken in een anti-pestprogramma?
Heb ik een wettelijke grondslag nodig voor het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen?
Hoe lang mag ik gegevens van leerlingen bewaren?
Hoe moet ik de beveiliging regelen bij het gebruik van een anti-pestprogramma?
Wie mag er toegang krijgen tot de gegevens van leerlingen?
Wat moet ik als school opnemen in een verwerkersovereenkomst voor een anti-pestprogramma?
Wat mag een school met mijn identiteitsbewijs of dat van mijn kind?
Moet ik een kopie van mijn identiteitsbewijs afgeven als ik eindexamen doe?
Meer over dit onderwerp
Antipestprogramma’s, Beeldmateriaal, DPIA, Gebruik persoonsgegevens, Gezondheidsprogramma, Identiteitsbewijs, Informeren en toestemming, Leerlingvolgsysteem, Onderwijs, Onderwijstools, School, Verwerkers, Verwerkingsregister