Gezondheidszorg en toezicht

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ziet er op toe dat de geleverde kwaliteit aan die normen voldoet. Door een wetswijziging is de inspectie sinds 2019 zelfs verplicht om kwaliteitsinformatie over organisaties openbaar te maken. De inspecteur oordeelt op basis van de naleving van wet- en regelgeving en veldnormen, maar neemt daar ook de context in mee. Het afwegingskader vertrouwen biedt houvast om te onderbouwen waarom er al dan niet sprake is van (herstel in) vertrouwen in de zorgaanbieder of het bedrijf. Meer over het toezicht door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tref je door te klikken op deze link

Met ingang van 1 juli 2021 is de IGJ ook verplicht een zakelijke weergave te publiceren van elk IGJ-calamiteitenrapport, gebaseerd op calamiteitenonderzoek door de inspectie. Die wordt gepubliceerd op de website toezichtdocumenten.igj.nl. Dit geldt voor calamiteitmeldingen, die de inspectie vanaf 1 juli 2021 ontvangt en die leiden tot IGJ-onderzoek. Bij verreweg de meeste calamiteitmeldingen doet IGJ zelf geen onderzoek, maar vraagt ze de zorgaanbieder om calamiteitenonderzoek te doen. IGJ beoordeelt de calamiteitenrapporten. Deze worden niet openbaar gemaakt. Dat geldt ook voor inspectierapporten over bestuurlijke boetes, opsporing of strafrechtelijke maatregelen. Zie ook specifieke informatie over het toezicht op ziekenhuizen

IG&J heeft de mogelijkheid om de volgende sancties op te leggen: Aanwijzing, Bevel, Bestuursdwang, Bestuurlijke boete, Intrekken vergunning, Verbeterplan en verscherpt toezicht. Zie de pagina met het overzicht lopende maatregelen.

Het CIBG
Het CIBG is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De organisatie biedt burgers, professionals en organisaties transparante en betrouwbare data en informatie in zorg en welzijn. Inzicht wordt gegevens in: wie is wie, wie kan wat en wie mag wat? Het CIBG doet dit onder andere via registers en knooppunten. Zorgverleners zoeken kan via deze pagina

Ook publiceert het CIBG een overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel is opgelegd door:

  • een tuchtcollege voor de gezondheidszorg of door het College van Medisch Toezicht
  • een Nederlandse strafrechter of een rechter in het buitenland
  • de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd

Zo’n maatregel kan dan zijn: een berisping, restricties, doorhaling (verwijdering uit het register), gedeeltelijke ontzegging, een specifieke maatregel opgelegd door IGJ, de ontzegging van recht op herregistratie of een tijdelijke of voorwaardelijke schorsing. Dat overzicht wordt via deze pagina gepubliceerd. 

Transparantie
Hoewel de consument beter wordt bediend via de zoekfuncties van het CIBG en kennis kan nemen van goede beoordelingen door de Inspectie via toezichtdocumenten.igj.nl, is het, voor iemand die op zoek is naar die informatie nog best omslachtig.