Efficiency

Naast het opbouwen van een zo compleet mogelijk profiel om zoveel mogelijk winst te maken kan de behoefte tot profilering ook worden ingegeven door andere omstandigheden. Bijvoorbeeld die, waarbij er een noodzaak is om bepaalde taken efficiƫnter (door algoritmes) te beleggen.

Hoe hoger de urgentie – bijvoorbeeld door een niet sluitende begroting en een tekort aan menskracht door drastische bezuinigingen -, hoe sneller processen worden ingericht.

Die snelheid gaat soms ten koste van de zorgvuldigheid. Bij grotere organisaties, zoals een (locale) overheid, met veel separate units met een opdracht en allemaal een eigen verantwoordelijkheid om een (afdelings) begroting sluitend te krijgen, ligt dan een levensgroot risico op de loer dat vanuit efficiencyoverwegingen bestanden aan elkaar worden gekoppeld en het zicht op de totale hoeveelheid persoonsgegevens dat van een betrokkene overzicht verloren gaat. Dat de gevolgen van het profileren en het toepassen van algoritmes dramatisch kunnen zijn, weten we allemaal door de toeslagen affaire.

Afbeelding Gerd Altmann