Toezicht en transparantie

Toezicht
De taak van de “privacywaakhond”, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is toezicht houden op het voldoen aan privacy wetgeving. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een juridische meetlat. Los van de problemen om die taak naar behoren te vervullen, richt de scope van de AP zich niet op de kwaliteit van de manier waarop dat gebeurt.

Sancties
Als niet volgens de wet wordt gewerkt kan de toezichthouder een boete opleggen. De hoogte daarvan is gedetailleerd vastgelegd in beleidsregels die worden gepubliceerd in de Staatscourant. Naast het opleggen van een boete, bestaan ook nog andere sanctiemogelijkheden: Last onder dwangsom, Verwerkingsverbod, Berisping en een Waarschuwing.

Transparantie
Organisaties die met een sanctie zijn geconfronteerd worden in een overzicht op deze pagina vermeld. Lastig vindbaar, niet gestructureerd. Informatie over de gevolgen en consequenties voor betrokkenen van de overtreding is niet beschikbaar. Wil je op zoek gaan naar informatie om te weten of aan een organisatie waarmee je te maken krijgt (of al hebt) een sanctie is opgelegd en zo ja welke consequentie dat voor jou heeft, dan is dat niet eenvoudig.

Best practices
Met uitzondering van initiatieven die transparantie bieden over het toepassen van de meest actuele (en daardoor vereiste) standaarden, wordt (nog) niet voorzien in de behoefte aan een overzicht van organisaties die een voorbeeld functie vervullen wat betreft de kwaliteit van privacybescherming. Dat is jammer want dat zou recht doen aan de inspanningen.