Archieven

Minimale gegevensverwerking

Het beperken van risico’s begint met het vaststellen wat precies het doel is van de verwerking. De privacywet verwacht dat je vervolgens bepaalt hoe je dat doel kunt bereiken met zo weinig mogelijk persoonsgegevens. In Artikel 5.1c wordt gesproken over “minimale gegevensverwerking“. De verwerking moet toereikend zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk… Meer lezen »

Categorie:

Persoonsgegevens en verwerking

Wat persoonsgegevens zijn en wat met verwerking wordt bedoeld, wordt beschreven in Artikel 4.1 en 4.2 van de AVG. Verwerken is dus meer dan alleen het vastleggen en gebruiken. Ook het afschermen en zelfs vernietigen wordt als een verwerking wordt beschouwd. 

Categorie: