Archieven

Richtlijnen

Bestrijding coronavirus Nederlandse vertaling guidelines wetenschappelijk onderzoek tijdens coronacrisis Nederlandse vertaling guidelines gebruik locatiegegevens tijdens coronacrisis Boetes Nederlandse vertaling guidelines administratieve boetes Cameratoezicht Nederlandse vertaling guidelines cameratoezicht Certificering en accreditatie Nederlandse vertaling guidelines accreditatie Nederlandse vertaling guidelines certificering Data protection impact assessment (DPIA) Nederlandse vertaling guidelines DPIA Functionaris gegevensbescherming (FG) Nederlandse vertaling guidelines FG Gedragscodes… Lees meer »

Categorie:

Recht op dataportabiliteit

Hoe vraag ik aan een organisatie om mijn gegevens over te dragen? Wat moet een organisatie doen als ik vraag om mijn gegevens over te dragen? Welke gegevens krijg ik bij een verzoek om dataportabiliteit? Wat is het verschil tussen het inzagerecht en het recht op dataportabiliteit? Wat kan ik doen als ik een vraag… Lees meer »

Categorie: