Archieven

Voorbeeldbrieven privacyrechten

Voorbeeldbrief verzoek om inzage Voorbeeldbrief verzoek om persoonsgegevens te rectificeren/aan te vullen Voorbeeldbrief verzoek om persoonsgegevens te wissen Voorbeeldbrief verzoek om persoonsgegevens over te dragen Voorbeeldbrief verzoek om verwerking persoonsgegevens te beperken Voorbeeldbrief verzoek om nieuw besluit waarbij een mens persoonsgegevens beoordeelt Voorbeeldbrief verzoek om te stoppen met gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing Voorbeeldbrief… Lees meer »

Categorie:

Klacht melden bij AP

Hoe kan ik een privacyklacht melden? Wanneer en waarover kan ik een privacyklacht melden? Wat is het verschil tussen een klacht en een tip? Wie kan een privacyklacht melden? Kan ik anoniem een privacyklacht melden?  Wanneer krijg ik een reactie op mijn melding van een privacyklacht? Wat doet de AP met mijn melding van een… Lees meer »

Categorie:

Klacht over gebruik persoonsgegevens

Hoe ga ik met een klacht over het gebruik van mijn persoonsgegevens naar de rechter? Hoe start ik een verzoekschriftprocedure bij de rechter? Hoe start ik een dagvaardingsprocedure bij de rechter? Hoe kan ik bezwaar maken tegen een beslissing van de overheid? Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid. Meer over dit onderwerp

Categorie:

Recht op menselijke blik bij besluiten

Hoe kom ik erachter of er een automatisch besluit over mij is genomen? Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met een automatisch besluit over mij? Wat moet een organisatie doen als ik vraag om een nieuw besluit? Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over hoe een… Lees meer »

Categorie:

Recht op beperking van de verwerking

Hoe kan ik om beperking van de verwerking van mijn gegevens vragen? Wat moet een organisatie doen als ik vraag om beperking van de verwerking van mijn persoonsgegevens? Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over hoe een organisatie omgaat met mijn recht op beperking van de verwerking? Meer over dit… Lees meer »

Categorie:

Recht van bezwaar

Hoe kan ik bezwaar maken tegen direct marketing? Hoe kan ik bezwaar maken vanwege mijn specifieke situatie? Wat moet een organisatie doen als ik bezwaar maak tegen het gebruik van mijn persoonsgegevens? Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over hoe een organisatie omgaat met mijn recht van bezwaar? Meer over… Lees meer »

Categorie:

Recht op vergetelheid

Wanneer geldt het recht op vergetelheid niet? Hoe vraag ik aan een organisatie om mijn persoonsgegevens te wissen? Wat moet een organisatie doen als ik vraag om mijn persoonsgegevens te wissen? Kan ik een organisatie vragen om de persoonsgegevens van mijn kind te wissen? Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb… Lees meer »

Categorie:

Recht op rectificatie

Hoe vraag ik rectificatie van mijn persoonsgegevens? Wat moet een organisatie doen als ik rectificatie vraag? Kan ik rectificatie vragen van de persoonsgegevens van mijn kind? Kan ik rectificatie vragen van mijn persoonsgegevens in openbare registers? Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over hoe een organisatie omgaat met mijn rectificatierecht?… Lees meer »

Categorie:

Recht op inzage

Hoe kan ik inzage krijgen in mijn persoonsgegevens? Wat moet een organisatie doen als ik om inzage vraag? Welke informatie moet ik krijgen als antwoord op mijn inzageverzoek? Mag een organisatie mijn inzageverzoek weigeren? Kan ik inzage krijgen in de persoonsgegevens van mijn kind? Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb… Lees meer »

Categorie:

Recht op informatie

Welke informatie moet een organisatie mij geven? Wanneer en hoe moet een organisatie mij informeren? Wanneer heb ik geen recht op informatie? Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over hoe een organisatie omgaat met mijn recht op informatie? Meer over dit onderwerp Gezondheidszorg, Informatie, Informatieplicht, Klacht, Onderwijs, Rechten, School

Categorie: