Algoritme wat is dat?

door | 29 januari 2022

Uitleg en informatie over de betekenis en vooral de impact van algoritmes wordt gegevens in een paar filmpjes. Over beïnvloeding, opsporing en fraudebestrijding. Het overzichtje wordt nog aangevuld met een aantal positieve voorbeelden, want zeker als de privacy goed is beschermd, kunnen algoritmes, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, of het verkeer van onschatbare waarde zijn.

Filmpjes:  

Artikelen:

  • In het vizier van het algoritme
    Onderzoeksjournalisten van Argos doken in het algoritmebeleid van gemeente Rotterdam, dat eerder in opspraak kwam door het rapport “Gekleurde technologie” van de Rotterdamse Rekenkamer. Die waarschuwde voor vooringenomenheid bij het selecteren van burgers voor een onderzoek naar bijstandsfraude. De Rekenkamer constateerde bijvoorbeeld dat de nationaliteit van burgers wegens gevoeligheid geen rol speelde in de selectie, maar dat taalvaardigheid wel als kenmerk werd meegenomen. Via een Wob-verzoek is om de documenten verzocht waarmee inzicht zou worden verkregen  over de werking van het algoritme. Rotterdam heeft de computercode van het systeem overhandigd en gedetailleerde documenten over de gebruikte indicatoren. Voor zover bekend is de gemeente de eerste grote overheid die deze mate van transparantie biedt over de werking van een fraude-algoritme. Organisaties als de Belastingdienst en het UWV houden deze algoritmes geheim omdat ze zeggen te vrezen dat burgers hun gedrag gaan aanpassen om aan controle te ontkomen. De documenten zijn hier te downloaden.▼ 

Categorie: