Algoritmes en AI

door | 25 januari 2022

Algoritmes maken het mogelijk om belangrijke efficiency voordelen te behalen. Soms levert dat heel nuttige toepassingen op. Maar de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) kent ook risico´s en schadelijke effecten. Denk bijvoorbeeld aan het toeslagenschandaal. Risico’s ontstaan bijvoorbeeld als meerdere processen aan elkaar worden geknoopt. Het gebruik van algoritmes wordt meer dan eens ingegeven door besluiten waaraan snel uitvoering moet worden gegeven. Hoe hoger de urgentie – bijvoorbeeld door een niet sluitende begroting en / of een tekort aan menskracht door drastische bezuinigingen -, hoe sneller processen worden ingericht, zonder de gelegenheid te nemen/hebben om goed na te denken over privacygerelateerde zaken.

Transparantie is ook hier van groot belang. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam hebben het Initiatief genomen om inwoners via een algoritmeregister meer inzicht te geven in de algoritmes die worden gebruikt. Of dat lukt moet nog blijken maar het is in ieder geval een belangrijke eerste stap! Zie ook Transparantie

Waar moet u aan voldoen als u met een algoritme persoonsgegevens verwerkt?
Moet u een DPIA opstellen als u een algoritme wilt gebruiken?
Waar moet u op letten bij het opstellen van een DPIA voor algoritmes?
Moet u betrokkenen om hun mening vragen als u van plan bent bijvoorbeeld machine learning te gebruiken?
Bent u verplicht uw algoritmes uit te leggen, ook al zijn die bedrijfsgeheim?
Verschilt het toezicht van de AP op verwerkingen met inzet van een algoritme van verwerkingen zonder algoritme?
Is het onderscheid tussen lerende en traditionele algoritmen van belang?
Meer informatie over dit onderwerp en deze Infographic
AI, Algoritme, Algoritmeregister, DPIA, Efficiency, Informeren, Kunstmatige Intelligentie, Risico’s, Toestemming, Transparantie
Categorie: