Data Protection Impact Assessment (DPIA)

door | 5 januari 2022

In een aantal gevallen schrijft de AVG voor, dat een organisatie een zogenaamde DPIA (Data Protection Impact Assessment) uitvoert. Een DPIA is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als gebruik wordt gemaakt van nieuwe technologie. Met de uitkomst van een DPIA kunnen de juiste (gepaste) maatregelen worden genomen om de risico’s te verkleinen. Ook kan de uitkomst zijn dat de impact op de privacy te groot is of de risico’s dermate groot dat afgezien moet worden van de verwerking. Hoewel het niet wettelijk verplicht is om de DPIA te publiceren, wordt het wel aangeraden omdat dit de transparantie vergroot en het vertrouwen in de organisatie kan versterken.

In welke gevallen moet ik een DPIA uitvoeren?
Voor welke soorten verwerkingen is het uitvoeren van een DPIA verplicht? 
Wat zijn de criteria van de Europese privacytoezichthouders?
Wanneer hoef ik geen DPIA uit te voeren?
Moet ik alsnog een DPIA uitvoeren voor een bestaande verwerking?
Op welk moment moet ik een DPIA uitvoeren?
Hoe beoordeel ik of er een restrisico is?
Wie moet een DPIA uitvoeren?
Op welke manier moet ik een DPIA uitvoeren?
Moet ik de DPIA publiceren?
Moet ik als gemeente een DPIA uitvoeren als ik cameratoezicht wil inzetten in het gemeentehuis?
Meer over dit onderwerp
Cameratoezicht, DPIA, Gezondheidszorg, Onderwijs, Publicatie, Restrisico, School, Transparantie
Categorie: