ID en financiën

door | 27 december 2021

PSD2 | Betaaldienstverleners | Krediet,inkomen, faillissement | Slimme meters

Mag een aanbieder van een financieel product om mijn BSN vragen als ik een offerte opvraag? 
Mag mijn bank of creditkaartmaatschappij mij vragen om mij opnieuw te identificeren?
Welke gegevens mag mijn bank of creditcardmaatschappij vragen als ik mij opnieuw moet identificeren?
Mag mijn bank of creditcardmaatschappij mij vragen een foto van mijn gezicht te maken als ik mij opnieuw identificeer?
Mag mijn bank of creditcardmaatschappij mijn rekening of creditcard blokkeren als ik mij niet (tijdig) opnieuw identificeer?
Betaaldienstverleners en PSD2
Waarover gaat de PSD2-richtlijn? 
Sinds wanneer geldt de PSD2-richtlijn?
Wat zijn betaaldienstverleners?
Waarom een speciale richtlijn voor betaaldienstverleners?
Hoe is het toezicht op PSD2 geregeld?
Wat is de rol van de AP bij het toezicht op betaaldienstverleners?
Gelden overal in Europa dezelfde eisen voor uitdrukkelijke toestemming?
Betaaldiensten
Waarvoor moet ik als betaaldienstverlener uitdrukkelijk toestemming vragen?
Voor welke betaaldienstverleners geldt de eis van uitdrukkelijke toestemming onder PSD2?
Aan welke eisen voor uitdrukkelijke toestemming moet ik als betaaldienstverlener voldoen?
Hoe moet ik als betaaldienstverlener om uitdrukkelijke toestemming vragen?
Wanneer mag ik als betaaldienstverlener persoonsgegevens verwerken?
Aan welke andere privacyregels moet ik als betaaldienstverlener voldoen?
Moet ik als betaaldienstverlener nu ook toestemming vragen voor bestaande contracten?
Hoe komt een nieuwe betaaldienstverlener aan mijn betaalgegevens?
Kan een betaaldienstverlener mijn persoonsgegevens ook zien als iemand anders toestemming geeft en ik niet? 
Hoe kan ik mijn toestemming aan een betaaldienstverlener weer intrekken?
Mag een betaaldienstverlener mijn gegevens bewaren nadat ik mijn toestemming heb ingetrokken?
Krediet, inkomen en faillissement
Mag een woningcorporatie naar mijn inkomen vragen als ik mij inschrijf?
Mag een makelaar naar mijn inkomen vragen als ik een woning wil huren?
Mag mijn energieleverancier mijn gegevens aan de schuldhulpverlening doorgeven?
Wat houdt het toetsen van mijn kredietwaardigheid in?
Hoe komen handelsinformatiebureaus aan mijn gegevens?
Wanneer word ik geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR)?
Hoe krijg ik inzage in mijn gegevens bij BKR en wat doe ik als ze niet kloppen?
Mag een telecomaanbieder mij een gsm-abonnement weigeren bij een negatieve kredietscore op mijn adres?
Hoe moet ik als curator omgaan met de persoonsgegevens in de boedel van een failliete onderneming?
Mag ik als curator de persoonsgegevens in de boedel van een failliete onderneming verkopen?
Mag ik als curator computers of laptops verkopen als daar persoonsgegevens op staan?
Mag ik als curator persoonsgegevens verstrekken bij contractoverneming?
Mag ik als curator persoonsgegevens (laten) verwerken bij voortzetting van een failliete onderneming?
Wat moet ik als curator doen als een failliete onderneming door ontbinding is opgehouden te bestaan?
Mag mijn verhuurder een inkomensverklaring van mij eisen als ik bezwaar maak tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging?
Slimme meters
Hoe is mijn privacy gewaarborgd bij de slimme meter?
Hoe vaak worden de gegevens van mijn slimme meter uitgelezen?
Kan ik de slimme meter weigeren?
Waar kan ik op letten als ik een besparingsdienst wil gebruiken bij mijn slimme meter?
Waar kan ik terecht met een vraag of klacht over de slimme meter?
Betaaldienstverlener, BKR, Creditcardmaatschappij, Curator, Inkomen, Krediet, PSD2, Slimme meter, Toestemming, Toezicht, Verhuurder
Categorie: