Medisch dossier

door | 6 januari 2022

Medisch dossier en Privacyrechten | Kind en familielid | Digitaal Dossier JGZ

Algemene vragen over medisch dossier
Mag een zorginstelling mijn medische gegevens opnemen in een digitaal dossier?
Mag mijn zorgverlener mijn medisch dossier (digitaal) delen met andere zorgverleners?
Hoe lang blijft mijn medisch dossier bewaard?
Wanneer blijft mijn medisch dossier langer bewaard dan 20 jaar?
Wat gebeurt er met mijn medisch dossier als ik een andere huisarts krijg?
Mag mijn (nieuwe) tandarts met een vragenlijst mijn medische gegevens verzamelen?
Vragen over privacyrechten bij medisch dossier
Kan ik mijn medisch dossier inzien?
Heb ik recht op elektronische inzage in mijn medisch dossier?
Heb ik het recht om te weten wie er in mijn medisch dossier heeft gekeken?
Mag mijn zorgaanbieder een vergoeding vragen voor het recht op inzage?
Kan ik mijn medisch dossier laten corrigeren?
Geldt het recht op vergetelheid ook voor mijn medisch dossier?
Geldt het recht op dataportabiliteit ook voor mijn medisch dossier?
Waar kan ik terecht met een vraag of een klacht over mijn medisch dossier?
Vragen over medisch dossier kind of familielid
Kan ik het medisch dossier van mijn kind inzien of laten vernietigen?
Kan mijn verzoek om inzage of vernietiging worden geweigerd?
Kan ik het medisch dossier van mijn kind laten corrigeren?
Kan ik het medisch dossier van mijn (overleden) familielid inzien?
Kan ik het medisch dossier van mijn wilsonbekwame familielid inzien?
Vragen over digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DD JGZ)
Wat is een digitaal dossier jeugdgezondheidszorg (DD JGZ)?
Wie heeft toegang tot het DD JGZ van mijn kind?
Ben ik verplicht vragenlijsten bij de schooldokter of het consultatiebureau in te vullen?
Kan ik het DD JGZ van mijn kind inzien of laten vernietigen?
Kan ik gegevens in het DD JGZ van mijn kind laten corrigeren?
Meer over dit onderwerp
Bewaartermijn, Dossier, Familielid, Huisarts, Inzage, JGZ, Kind, Medisch dossier, Rechten, Tandarts, Wilsonbekwaam, Zorgverleners
Categorie: