Persoonsgegevens en het sociale domein

door | 11 januari 2022
Vragen van gemeenten
Moet ik als gemeente een verwerkersovereenkomst afsluiten met gecontracteerde zorgaanbieders?
Moet ik als hulpverlener cliënten afkappen als zij mij dingen vertellen waarnaar ik niet heb gevraagd?
Hoe kan ik veilig mobiel werken in het sociaal domein?
Mag ik als wijkteammedewerker mijn persoonlijke mobiele apparaten gebruiken om gegevens van cliënten te verwerken?
Kan ik als wijkteammedewerker zelf bepalen welke apps en diensten ik voor mijn werk gebruik?
Wanneer mag ik persoonsgegevens verwerken in het sociaal domein?
Wat is het verschil tussen taken van algemeen belang en dienst- of hulpverleningstaken? 
Mag ik iemands persoonsgegevens verwerken als degene hiervoor toestemming heeft gegeven?
Wanneer is toestemming wél een geldige grondslag in het sociaal domein?
Wanneer mag ik toestemming vragen voor de uitvoering van taken in het sociaal domein?
Als ik geen toestemming vraag, hoe weten mensen dan dat ik hun gegevens verwerk?
Wanneer kan ik mij als gemeente beroepen op de grondslag algemeen belang of openbaar gezag?
Kan een wijkteam vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van het openbaar gezag als grondslag gebruiken?
Kan ik gegevens uit het ene domein gebruiken voor het andere domein?
Kan ik het toestemming vragen vervangen door het transparantiebeginsel? 
Vragen van burgers
Mag de gemeente mijn gehele medische dossier inzien?
Mag een wijkteam al mijn gegevens aan de gemeente doorgeven?
Wat moet ik allemaal vertellen in een keukentafelgesprek? 
Is mijn toestemming eigenlijk wel geldig? Ik kan toch moeilijk nee zeggen?
Mag de gemeente zonder mijn toestemming gegevens over mij verwerken? 
Mag een wijkteam mij vragen om een algemeen toestemmingsformulier te ondertekenen?
Mag ik beperkt toestemming geven (op bijvoorbeeld een toestemmingsformulier)?
Meer over dit onderwerp
Grondslag, Hulpverlener, Keukentafelgesprek, Medisch dossier, Openbaar gezag, Persoonsgegevens, Sociale domein, Toestemming, Toestemmingsformulier, Transparantiebeginsel, Wijkteam
Categorie: