Persoonsgegevens in het onderwijs

door | 14 december 2021
Wanneer moet ik als school een DPIA uitvoeren?
Waar moet ik als school op letten als een andere organisatie namens mijn school leerlinggegevens verwerkt?
Wat moet ik als school in het register van verwerkingsactiviteiten opnemen?
Welke regels gelden bij het gebruik van een leerlingvolgsysteem?
Waar moet ik als school op letten bij het gebruik van digitale onderwijstools?
Welke regels zijn er voor mij als school bij een gezondheidsprogramma van de gemeente voor mijn leerlingen?
Wanneer moet ik als school leerlingen en ouders informeren over de persoonsgegevens die ik verwerk?
Welke informatie moet ik als school aan leerlingen en/of ouders geven over de persoonsgegevens die ik verwerk?
Waar moet ik als school op letten als ik ouders/leerlingen informeer over de gegevens die ik verwerk?
Mag ik als school beeldmateriaal van leerlingen publiceren?
Mag ik als school foto’s en filmpjes van leerlingen maken en publiceren?
Mag een school een verborgen camera gebruiken?
Mag ik als school in de aula een bord ophangen met de foto’s van alle leerkrachten?
Hoe vraag ik als school toestemming voor het publiceren van foto’s en filmpjes van leerlingen?
Wie is bij het gebruik van een anti-pestprogramma verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?
Mag ik gegevens over iemands ras, godsdienst of seksuele voorkeur verwerken in een anti-pestprogramma?
Heb ik een wettelijke grondslag nodig voor het verwerken van persoonsgegevens van leerlingen?
Hoe lang mag ik gegevens van leerlingen bewaren?
Hoe moet ik de beveiliging regelen bij het gebruik van een anti-pestprogramma?
Wie mag er toegang krijgen tot de gegevens van leerlingen?
Wat moet ik als school opnemen in een verwerkersovereenkomst voor een anti-pestprogramma?
Wat mag een school met mijn identiteitsbewijs of dat van mijn kind?
Moet ik een kopie van mijn identiteitsbewijs afgeven als ik eindexamen doe?
Meer over dit onderwerp
Antipestprogramma’s, Beeldmateriaal, DPIA, Gebruik persoonsgegevens, Gezondheidsprogramma, Identiteitsbewijs, Informeren en toestemming, Leerlingvolgsysteem, Onderwijs, Onderwijstools, School, Verwerkers, Verwerkingsregister

Categorie: