Richtlijnen

door | 6 januari 2022
Bestrijding coronavirus
Nederlandse vertaling guidelines wetenschappelijk onderzoek tijdens coronacrisis
Nederlandse vertaling guidelines gebruik locatiegegevens tijdens coronacrisis
Boetes
Nederlandse vertaling guidelines administratieve boetes
Cameratoezicht
Nederlandse vertaling guidelines cameratoezicht
Certificering en accreditatie
Nederlandse vertaling guidelines accreditatie
Nederlandse vertaling guidelines certificering
Data protection impact assessment (DPIA)
Nederlandse vertaling guidelines DPIA
Functionaris gegevensbescherming (FG)
Nederlandse vertaling guidelines FG
Gedragscodes
Nederlandse vertaling guidelines gedragscodes
Internationaal gegevensverkeer
Nederlandse vertaling guidelines doorgifte van persoonsgegevens tussen overheidsinstanties en -organen binnen en buiten de EER
Nederlandse vertaling guidelines leidende toezichthouder
Meldplicht datalekken
Nederlandse vertaling guidelines meldplicht datalekken
Privacy by design & privacy by default
Nederlandse vertaling guidelines privacy by design en default
Profilering
Nederlandse vertaling guidelines geautomatiseerde besluitvorming en profilering
PSD2
Nederlandse vertaling guidelines wisselwerking PSD2 en AVG
Recht op dataportabiliteit
Nederlandse vertaling guidelines recht op dataportabiliteit
Recht op vergetelheid
Nederlandse vertaling guidelines recht op vergetelheid
Samenwerking tussen privacytoezichthouders
Nederlandse vertaling guidelines relevant en gemotiveerd bezwaar
Sociale media
Nederlandse vertaling guidelines targeting gebruikers sociale media
Transparantie
Nederlandse vertaling guidelines transparantie
Toestemming (grondslag)
Nederlandse vertaling guidelines toestemming
Uitvoeren van een overeenkomst (grondslag)
Nederlandse vertaling guidelines uitvoeren overeenkomst
Meer over dit onderwerp
Accreditatie, Cameratoezicht, Certificering, Corona, Dataportabiliteit, Doorgifte binnen en buiten EER, DPIA, Gemotiveerd bezwaar, Grondslag, Guidelines, Overeenkomst, Overheidsinstanties, Privacy by default, Privacy by design, Profilering, PSD2, Richtlijnen, Sociale media, Targetting, Toestemming, Vergetelheid, Wetenschappelijk onderzoek
Categorie: