Wat is de bedoeling van de privacywet?

door | 6 juli 2020
Tags: Betrokkene, natuurlijke personen, persoonsgegevens, Verwerken

De privacywet (ook wel privacyverordening genoemd) is gemaakt om onze persoonsgegevens {link}, en daarmee ook onze grondrechten en vrijheid te beschermen. Onze persoonsgegevens worden gebruikt (verwerkt + link) door organisaties waarmee we een relatie hebben. Die “relatie” In plaats van “gebruiken” Dat gebruiken noemt men ook wel verwerkenBijvoorbeeld van “natuurlijke” (= niet overleden) personen grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevensat van toepassing Een betrokkene is diegene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt. Ook wordt wel gesproken over een te identificeren/identificeerbare persoon. Feitelijk zijn we dat dus allemaal. De privacywet is van toepassing op “natuurlijke” (= niet overleden) personen. Hier kun je lezen hoe dat in de wet staat.

Categorie:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.