Zieke werknemer

door | 7 januari 2022
Wat mag ik wél vragen en registreren als mijn werknemer zich ziek meldt?
Wat mag ik niet vragen en registreren als mijn werknemer zich ziek meldt?
Waarom mag ik mijn zieke werknemer niet vragen wat er aan de hand is?
Mag ik op basis van toestemming van mijn zieke werknemer vastleggen wat hij/zij mankeert?
Wat mag ik over iemands afwezigheid vertellen aan collega’s?
Mag ik met mijn zieke werknemer praten over zijn/haar functionele beperkingen en mogelijkheden?
Mag ik controleren of mijn werknemer ziek is?
Mag ik bij ziekte de zakelijke mailbox van mijn werknemer checken?
Welke informatie krijg ik over zieke werknemers via de arbodienst of bedrijfsarts?
Is mijn zieke werknemer verplicht om te zeggen onder welke vangnetregeling hij/zij valt?
Mag ik als werkgever informatie ontvangen uit wearables van mijn werknemers?
Verzuimsystemen
Mag ik als werkgever verzuimgegevens registreren in een extern verzuimsysteem?
Mag ik als bedrijfsarts of arbodienst medische dossiers opslaan in een verzuimsysteem van een werkgever zelf?
Mag ik als bedrijfsarts of arbodienst medische dossiers opslaan in een verzuimsysteem dat een werkgever uitkiest?
Mag ik als bedrijfsarts of arbodienst medische dossiers opslaan in een extern verzuimsysteem?
Wat moet er in de verwerkersovereenkomst staan tussen de bedrijfsarts/arbodienst en de beheerder van een verzuimsysteem?
Hoe moet ik als organisatie de online toegang tot ziekteverzuimgegevens beveiligen?
Mag een bedrijfsarts of arboarts het interne ICT-systeem gebruiken?
Meer informatie over dit onderwerp
Arbodienst, Bedrijfsarts, Dossier, Medisch dossier, Medische gegevens, Toegang mailbox werknemer, Vangnetregeling, Verzuim, Verzuimsysteem, Werknemer, Ziekte
Categorie: