Verbintenis

Bij het woord “overeenkomst” denk je meestal aan een schriftelijke overeenkomst met handtekeningen. De wet regelt echter in artikel 213 van het BW dat automatisch een overeenkomst tot stand komt als 2 partijen een verbintenis aangaan. Dus ook zonder dat de afspraken schriftelijk zijn bekrachtigd is sprake van een overeenkomst en zijn rechten en plichten van toepassing. 

Wetten en kwaliteitsnormen
Schaf je een nieuwe product aan, dat na het uitpakken defect blijkt, dan heb je recht op vervanging. Bij een bezoek aan een restaurant is het restaurant verplicht om de kwaliteit van de maaltijd te garanderen. Bezoek je een medisch specialist dan heb je recht op goede zorg, etc. Voor alle genoemde situaties dient de organisatie te voldoen aan geldende wetten en kwaliteitsnormen.


Op het moment dat jij je persoonsgegevens verstrekt aan een leverancier, een vereniging, een school, een huisarts of ziekenhuis, je toekomstige werkgever of willekeurig iedere andere organisatie, worden gegevens over jou vastgelegd en komt een verbintenis tot stand. Op die overeenkomst is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Die wet beschrijft alle rechten en plichten die betrekking hebben op de manier waarop met iemands persoonsgegevens, dus ook die van jou, wordt omgegaan.

Afbeelding Gerd Altmann

Met het vastleggen van jouw persoonsgegevens aanvaardt de organisatie de verantwoordelijkheden en plichten die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn opgenomen om er voor te zorgen dat jouw persoonsgegevens worden beschermd en niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De manier waarop aan die plicht invulling wordt gegeven verschilt per organisatie. Dat heeft ook van doen met de manier waarop tegen het onderwerp wordt aangekeken en welke prioriteit aan de AVG wordt toegekend. Gelukkig zien steeds meer organisaties het als een kwaliteitsaspect.

Meer over de AVG tref je op deze pagina